Co děláme | Smartdata, s.r.o.

 
 
Mobile Portal

Mobile Portal

Mobile Portal je rychle implementovatelné řešení pro evidenci úkonů. Základní řešení sestává z obecného jádra Mobile Portal a modulů pro jednotlivé oblasti použití. Právě díky obecnosti je využitelnost Mobile Portal v mnoha oborech. Jádro Smartdata.Web.Components je potom přizpůsobeno pro jednotlivé oblasti použití pomocí modulů. Jako čtečka se využívá běžný Android telefon / tablet s fotoaparátem a s nebo bez NFC dle preference.

Moduly řešení Mobile Portal:

Typická použití modulu

 • Seznam provedených úkonů
 • Kontrola úklidu (záznamy o úklidu či jeho kontrol, vyfocení nedostatků)
 • Evidence strážních obchůzek, kontrol objektu, fotodokumentace
 • Evidence úkonů servisního technika (servis v budově, opravy)
 • Donáška interní pošty
 • Moderní evidence úkonů ve zdravotnictví
 • Evidence kontroly reklamních ploch, případně výměna nového obsahu
 • Evidence výstavby objektu s fotodokumentací a vazbou na sledovaná místa označená tagem apod.

Charakteristika produktu

 • Rychle implementovatelné řešení
 • Cenově velmi dostupné řešení
 • Velmi zajímavé spojení Android mobilní aplikace s webovým portálem pro back-office pracovníky
 • Využíváme moderní technologie k *Vašemu úspěchu v podnikání
 • Podpora QR kódů
 • Podpora NFC (RFID 13,56 MHz)

Přednosti produktu

 • Moderní aplikace
 • Využití moderních technologií k Vašemu náskoku v podnikání Saas používání i OnPremise instalace – dle domluvy a požadavku zákazníka
 • Řešení je velmi škálovatelné – vhodné pro instalace od 1 uživatele až po tisíce uživatelů
 • Nabízíme DEMO zdarma na vyzkoušení
 • Pro větší instalace možnost zakázkové customizace
 • Neděláme revoluci, děláme evoluci

Vybrané reference produktu

 • Hügli Food s.r.o.
 • SATPO broker
 • SPA HOTEL IRIS
 • Toner Discount
 • Společenstvo kominíků ČR
 • Smartdata, s.r.o. - interní použití

Články v médiích o tomto produktu

Videa k produktu Mobile Portal

Hlavní partneři

 • T-Mobile Czech Republic
Running...