Co děláme | Smartdata, s.r.o.

 
 
Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy (MIS) se stávají podstatnou součástí konkurenční výhody jednotlivých organizací. Jako jediné totiž umožňují globální pohled na všechny datové zdroje organizace, jakými jsou například účetní, skladové, logistické či jiné provozní aplikace, resp. jejich data.

Umíme poskytnout manažerovi nástroje, které významným způsobem přispějí k zrychlení a zpřesnění strategických rozhodnutí.

Uživatelská přívětivost

Pro MIS snad není nic důležitějšího než právě uživatelská přívětivost. Pokud je pro uživatele použití MIS nástroje příliš komplikované, je úspěch celého informačního systému ohrožen. Kvalitní MIS snadno zvládne i netechnický uživatel bez pomoci IT profesionála, což snižuje celkové náklady vlastnictví (TCO) a uvolňuje tak IT zdroje pro použití v jiné oblasti.

Vyšší hodnota informací

Hodnotu informace ovlivňují mimo jiné dva faktory - množství uživatelů informace a jejísnadné použití. Kvalitní MIS nástroj nabízí ten nejlepší mechanismus přístupu k datům z mnoha zdrojů a jejich sdílení.

Svoboda volby

Každá skupina uživatelů v organizaci má jiné potřeby. Kvalitní MIS nabízí obrovskou volnost ve způsobu nasazení.

Otevřenost řešení

Kvalitní MIS je produkt postavený na otevřeném objektovém modelu. Je proto možné ho použít jako "krabicové" řešení, stejně jako výbornou platformu pro další vývoj.

Naše společnost podporuje 3 hlavní produkty tří firem: Microsoft SQL Reporting Services, Cognos a Business Objects. Tato řešení se navzájem doplňují a jsou námi doporučena a použita podle konkrétních požadavků zákazníka.

  • Microsoft Office System (Excel)
  • Microsoft Reporting Services
  • Business Objects
  • Cognos
  • Implementace MS-SharePoint / MOSS
  • Excel Cognos

Reference

  • ORCO Prague a.s.

Partneři

  • Asseco Solutions a.s.
Running...