Co děláme | Smartdata, s.r.o.

 
 
Čárové kódy - použití v aplikacích

Čárové kódy - použití v aplikacích

V řadě našich řešení využíváme osvědčenou a spolehlivou technologii čárových kódů. Čárové kódy jsou navíc technologií přesnou a rychlou, tudíž předcházíte chybám při přepisování údajů.

Popis technologie

Čárové kody jsou technologií, jejíž rozsah využití si mnoho lidí ani nedokáže představit. Většina z nás zná čárové kódy pouze z obchodu u pokladen.

Využití zde ale nekončí. Je nutné si uvědomit, že čárový kod jsme schopni dnes vytisknout na obyčejné laserové tiskárně, kterou máme v kanceláři. Takto je možné tedy jednoduše označit jakékoliv firemní dokumenty, inventarizovat vybavení kanceláře, označit knihy v firemní knihovně, zajistit přístupy osob, vyrobit osobní průkazy na konference, apod. Využití je tolik, že je zde nemůžeme vyčerpat. Jen pro zajímavost bych rád uvedl, že nejlevnější čtečka čárových kodů dnes stojí již cca 500,- Kč bez DPH a tiskárnu již zpravidla vlastníte. Společně s našimi znalostmi je tedy možné takovéto řešení velmi rychle implementovat do provozu.

Princip čárového kódu

Princip čárového kódu je velmi jednoduchý. Čárový kód se skládá z určitého počtu tmavých čar a světlých mezer o přesně definované šířce. Světlo vysílané snímačem tmavé čáry pohlcují, zatímco světlé mezery jej odrážejí zpět do snímače. Tam jsou převáděny na elektrický analogový signál, který je digitalizován a v dekodéru převeden na ASCII znaky.

Výhody čárového kódu:

Přesnost:

Snímání čárových kódů je jedna z nejpřesnějších metod zadávání většího množství dat. Při ručním zadávání dochází k chybě (ať již úmyslné či neúmyslné) průměrně při každém třístém zadání. Při použití čárových kódů se chybovost snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být eliminována, použitím kontrolní číslice. S její pomocí ověřuje dekodér správnost čtení a prakticky tak eliminuje možnost chybného zadání.

Rychlost:

Rychlost pořízení dat snímáním čárového kódu je několika násobně rychlejší než při ručním zadáváním.

Přizpůsobivost:

Čárové kódy se používají na nejrůznějších místech, extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti či prašnosti.

Produktivita a účelnost:

Podle provedených výzkumů se produktivita práce v supermarketech při zavedení čárových kódů zvýší přibližně o 40 % !!! Kromě toho je možno v jakémkoliv okamžiku a velice detailně zjistit stav zásob jednotlivého zboží na skladě. Některé studie dokonce ukázaly, že jsou oblasti, kde se při zavedení čárových kódů zvýší efektivita práce i o několik set procent.

Reference

  • Dora Security, a.s. - areál Škoda Plzeň
  • Fortuna sázková kancelář, a.s.
  • GEIS CZ, s.r.o.
  • ORSETO, s.r.o.
  • RH servis group, s.r.o.
  • S group, a.s.
  • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
  • STS Prachatice, a.s.

Partneři

  • Codeware, s.r.o.
Running...